น้อมส่งหลวงพ่อสู่พระนิพพาน


วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

พิธ๊สวดฯในช่วงเช้า
เคลื่อนย้ายสังขาล
ไฟพระราชทานและวางดอกไม้จัน


พิธีการช่วงกลางคืน

น้อมส่งหลวงพ่อครั้งสุดท้าย

 

วีดีโอภาพรวมของงานฯ (เครดิตวีดีโอ พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระเดชพระคุณ พระมงคลวรากร หลวงปู่ชาญ อีณมุตโต สิริอายุ ๑๐๔ ปี ๘๔ พรรษา - YouTube)